Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Aslen Selanik’in Kocakasım mahallesi, Islahhane Caddesi’ndeki Atatürk Evi’nde doğmuş ve çocukluğunun ilk yıllarını burada geçirmiştir. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için, ilk öğrenimini mahalle mektebinde tamamlamıştır. Daha sonra Selanik Askeri Rüştiyesi’ne, ardından Selanik Mülkiye İdadisi’ne kaydolmuştur. 1899 yılında Harp Okulu’na girmiş ve 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.

Atatürk, askeri kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1911 yılında İtalyan işgali altındaki Libya’ya gönderilmiş ve Trablusgarp Savaşı’nda görev almıştır. 1912-1913 Balkan Savaşları’nda da görev alan Atatürk, bu savaşlarda gösterdiği başarılardan dolayı takdir edilmiştir. 1914-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı’nda da görev alan Atatürk, bu savaşta da önemli başarılar elde etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Devleti’nin yenilmesi üzerine, Anadolu’da işgallere karşı bir mücadele başlamıştır. Bu mücadelenin önderliğini Mustafa Kemal Atatürk üstlenmiştir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk, buradan başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla sonuçlandırmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmasının yanı sıra, çağdaş ve laik bir devlet inşa etmek için de çalışmıştır. Bu amaçla, birçok reform gerçekleştirmiştir. Bu reformlar arasında;

  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birleştirici bir sistem oluşturulması,
  • Medeni Kanun ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması,
  • Şapka Kanunu ile din ve devlet işlerinin ayrılması,
  • Latin alfabesinin kabul edilmesi,
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
  • Çok partili demokratik sistemin kurulması

gibi reformlar yer almaktadır.

Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, Ankara’da Anıtkabir’e defnedilmiştir.

Atatürk, Türk milletinin en büyük önderlerinden biridir. Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyanın saygın bir ülkesidir. Atatürk’ün fikirleri ve idealleri, Türk milleti tarafından her zaman yaşatılmaya devam edecektir.

Atatürk’ün Rumeli’ye olan katkısı, onun doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olarak değerlendirilebilir. Atatürk, Selanik’te doğmuş ve çocukluğunun ilk yıllarını burada geçirmiştir. Selanik, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir şehri ve Rumeli’nin en büyük şehirlerinden biriydi. Atatürk, Selanik’te geçirdiği yıllarda, Rumeli’nin zengin kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Bu durum, onun ileriki yıllardaki fikir ve ideallerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken, Anadolu’da yaşayan Rumeli kökenli Türkleri de bir araya getirerek, onların desteğini sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir